آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار:
⭕️جلسه تعیین دستمزد که قرار بود سه شنبه این هفته برگزار شود به دلیل شیوع بیماری کرونا لغو شد.

⭕️با ادامه روند موجود ممکن است هفته آینده نیز جلسه‌ای برگزار نشود و تعیین دستمزد کارگران به فروردین ماه موکول شد.